NETRADICINĖS MENO TERAPIJOS METODO TAIKYMAS UGDYMO KOKYBĖS GERINIMUI (projektas Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-004 finansuotas iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų )

Projektą inicijavo viešoji įstaiga Raidos kryptys , esanti Lietuvoje. Projekto partneris iš Norvegijos - Fusa Upper Secondary School.

Projekto tikslas – plėtoti švietimo sistemos darbuotojų kompetencijas naudoti netradicines meno terapijos formas ir medijos priemones įvairinant tradicinį mokymą bei organizuojant prevencinę veiklą.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos bendrojo ugdymo švietimo institucijų darbuotojai (mokytojai ir socialiniai pedagogai).

Projektas byvo įvykdytas per 6 mėnesius.

Uždaviniai

  • Skatinti meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymą įvairinant tradicinį mokymą bei organizuojant prevencinę veiklą.
  • Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu.

Veiklos

1. Parengta meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodika, paremta Norvegijos gerąja patirtimi.

2. 45 asmenys (soc. pedagogai ir mokytojai) apmokyti taikyti meno terapijos ir medijos priemones metodus vaikų ir jaunimo ugdyme bei jų netinkamo elgesio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencijos srityse.

3. Suorganizuota konferencija, skirta bendrojo ugdymo švietimo sistemos darbuotojų švietimo ir ugdymo klausimams nagrinėti.

Apsilankykite taip pat mūsų projekto partnerio svetainėje: http://www.hordaland.no/nn-NO/skole/fusavgs/artikkelarkiv/raidos-kryptys

Įvykę renginiai ir projekto rezultatai:

1. Projekto spaudos konferencija

Data: 2016-05-26

2. 2. Kartu su norvegų partneriu pravestos konsultacijos metodikos rengėjams. Tikslas – aptarti ir papildyti / pakoreguoti sukurtą metodiką.

2016 m. birželio 21-23 dienomis Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje vyko projekto partnerių iš Fusa Vidaregaande Skule (Norvegija) konsultacijos meno terapijos metodų ir medijos taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodikos rengėjams. O kad konsulacijos nevirstų vien sausa teorija ir ilgomis diskusijomis, norvegų partneriai atsivežė visą lagaminą priemonių ir paruošė nemažai staigmenų: metodikos rengėjams teko patiems išbandyti kelias meno terapijos ir medijų taikymo technikas.

3. Meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodikos parengimas. Atsisiųskite ir susipažinkite su parengta metodika. Metodiką galite atsisiųsti čia. 

4. Parengtos meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodikos pristatymas švietimo specialistams. Tuo tikslu buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, skirtos praktinėms konsultacijoms vykdyti.

Kūrybinių dirbtuvių tikslas – supažindinti bendrojo ugdymo švietimo sistemos darbuotojus su parengta metodika praktiškai juos konsultuojant (orientuojantis į meno terapijos ir medijos priemonių taikymo sritis) ir suteikti praktinių įgūdžių tinkamai ja naudotis. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę asmenys gebės taikyti menų terapijos ir medijos priemones vykdant vaikų ir jaunimo ugdymą bei netinkamo elgesio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencinę veiklą. Kūrybinės dirbtuvės buvo organizuotos 3 skirtingoms grupėms. Jų metu buvo vykdomos 6 (48 akad. val.) dienų praktinės konsultacijos. Vienose praktinėse dirbtuvėse dalyvavo 15 asmenų.

Vieta: Trasalis – Trakai Resort & Spa konferencijų centras.

Datos: nuo 2016-08-16 iki 2016-08-27.

5. Projekto konferencija „Švietimo sistemos darbuotojų parengimas vykdyti vaikų ir jaunimo ugdymą bei netinkamo elgesio prevencinę veiklą panaudojant meno terapijos ir medijos priemones“

Vieta: Trasalis – Trakai Resort & Spa konferencijų centras.

Data: 2016-09-23

SAVANORIAI - ŽMONIŲ SAUGUMUI 

Projekto tikslas – savanoriškos jaunimo veiklos visuomenės saugumo užtikrinimo srityje organizavimas ir socializacijos bei pilietiškumo ugdymas neformaliojo švietimo pagalba.

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003 pasirašyta 2013 m. birželio 4 d. Sutartį pasirašiusios šalys: LR švietimo ir mokslo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir VšĮ „Raidos kryptys“.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai, projekto pradžia – 2013 m. birželio 04 d., projekto pabaiga – 2015 m. birželio 03 d.

Projektą įgyvendino partneriai:

- VšĮ Raidos kryptys (partneris, atsakingas už projekto įgyvendinimą);

- Policijos departamentas prie VRM;

- Lietuvos policijos mokykla.