NEMOKAMŲ NUOTOLINIŲ SEMINARŲ CIKLAS

2022 m. gruodžio 6-15 dienomis įvyko keturių nuotolinių seminarų ciklas internetu „Bendrųjų kompetencijų ugdymo dirbtuvės vilniečiams: praktinių seminarų ciklas moksleiviams“. Dirbtuvėse buvo gilinamasi į tai, kas yra bendrosios (komunikavimo, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, kūrybinio mąstymo) kompetencijos, kokia jų esmė, kaip jos gali būti tobulinamos ir panaudojamos šiuolaikiniame pasaulyje.

Šis nemokamų seminarų ciklas buvo skirtas vilniečiams, jį rėmė Vilniaus miesto savivaldybė, rengė VšĮ „Raidos kryptys“.

PROGRAMA

Pirmasis seminaras, 2022 m. gruodžio 6 d. 18.00 val. (antradienis).

Įvadas į bendrąsias kompetencijas (kas tai, kodėl jos svarbios, kokia jų esmė ir kaip jos formuojasi). Komunikavimo kompetencija ir jos esmė. Užduoties atlikimas, aptarimas, namų darbai.

Antrasis seminaras, 2022 m. gruodžio 8 d. 18.00 val. (ketvirtadienis).

Namų darbų aptarimas, klausimų iš praėjusiojo seminaro aptarimas, pavyzdžių pateikimas. Antroji kompetencija – bendradarbiavimas ir jo esmė. Užduoties atlikimas, aptarimas, namų darbai.

Trečiasis seminaras, 2022 m. gruodžio 13 d. 18.00 val.  (antradienis).

Namų darbų aptarimas, klausimų iš praėjusiojo seminaro aptarimas, pavyzdžių pateikimas. Trečioji kompetencija – kritinis mąstymas ir jo esmė. Užduoties atlikimas, aptarimas, namų darbai.

Ketvirtasis seminaras, 2022 m. gruodžio 15 d. 18.00 val. (ketvirtadienis)

Namų darbų aptarimas, klausimų iš praėjusiojo seminaro aptarimas, pavyzdžių pateikimas. Ketvirtoji kompetencija – kūrybinis mąstymas ir jo esmė. Viso ciklo aptarimas, apibendrinimas, prognozės kompetencijų įgyvendinimui.

LEKTORIUS

Seminarus vedė Andrejus Račkovskis – patyręs dėstytojas, turintis ilgą mokymo ir švietimo įstaigų konsultavimo patirtį tarpkultūrinės komunikacijos, žmogiškųjų išteklių valdymo, anglų kalbos dėstymo, mokytojų rengimo ir vertimo srityse. 

NUORODA Į SEMINARŲ MEDŽIAGĄ