Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų kalbos lygio nustatymas

VšĮ Raidos kryptys – akredituotas anglų kalbos testavimo centras valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojai ir pretendentai į valstybės tarnautojo pareigas gali išlaikyti tarptautinį anglų kalbos lygio nustatymo testą (Oxford English Placement Test) mūsų įstaigoje. Šis tarptautinis anglų kalbos lygio nustatymo testas padeda įvertinti pretendento pasiektą bendrinės anglų kalbos lygį (nuo A1 iki C2). Išlaikę testą raštu, pretendentai papildomai testuojami žodžiu. Išlaikiusiems testą išduodama Valstybės tarnybos departamento nustatytos formos pažyma.

Testavimo data ir laikas

The test can be taken at a convenient time on weekdays. Pre-registration is required at least 2 business days before the test date. For registration, please contact us by email at info@raidoskryptys.lt. You can also call us on +370 618 86 811. Testing venue – by prior agreement. If you would like more than 3 applicants to be tested at a time, we can also come to your workplace (currently only in Vilnius).

Trukmė: I dalis (testas raštu) – iki 80 min.; II dalis (testas žodžiu) – iki 15 min. Testo kaina - 29 €.

Anglų kalbos mokymas

Sužinokite daugiau apie galimybes čia.

Komunikacijos mokymai

Žmonės organizacijose turi skirtingus tikslus, siekius, interesus, patirtį ir vertybes ir visai tai lemia, kaip žmogus reaguos į konkrečias sąlygas ir situacijas. Kita vertus, žmogaus elgseną organizacijoje tiesiogiai arba netiesiogiai įtakoja įvairūs organizaciniai veiksniai, tokie kaip nustatytos formalios taisyklės arba socializacija. Žmogaus elgsena – tai sudėtingas įvairių individualių ir organizacinių veiksnių, individualių poreikių ir socialinių normų, noro daryti tai, kas mums naudinga, ir galimybės tai, kas mums leidžiama, sąveikos produktas.

Žvelgiant iš organizacijos perspektyvos, vienas dalykas - pasiekti rezultatą, o visai kitas - pasiekti tokį rezultatą, kokio visi tikėjomės. Nesuplanuota ir neaiški vidinė ir išorinė komunikacija ne tik nepadeda mums priartėti prie pageidaujamo tikslo, bet ir sukelia daug triukšmo ir painiavos, dėl kurių prarandame brangų laiką ir išteklius.

Mokymų tikslas - padėti dalyviams suprasti, kaip žmonių charakteriai, įsitikinimai, nuostatos ir daromos prielaidos trukdo efektyviai siekti bendrų tikslų ir rezultatų, o taip pat suformuluoti aiškią vidinės komunikacijos strategiją ir taktiką.